Boje

    Pregled ovog segmenta uključuje kvalitetne boje nekoliko poznatih proizvođača uključujući Roland, Dupont i Ritdye .

    Sve boje su odobrene za upotrebu u standardnom okruženju ako se njima rukuje prema uputama te pružaju prekrasne printeve uz veliku trajnost.

    OVERVIEW