UV Printers and Printers/Cutters

VersaUV tehnologijom printajte, doslovno, na sve i kreirajte jedinstvene grafike.

OVERVIEW

VersaUV LEC Series UV Printer/Cutters
Jedan uređaj, nebrojene mogućnosti za grafičku i industriju pakiranja.

Dostupan u 137 i 76 cm
Idealan za kartonsku ambalažu, osjetljive naljepnice, prozirnu foliju itd.
ECO-UV boja CMYK, bijela i lak

VersaUV LEC-540

| Printing/cutting width: Max. 1,346 mm | Print&Cut: Available | Type of ink: VersaUV UV ink “ECO-UV INK” |

VersaUV LEC-330

| Printing/cutting width: Max. 736 mm | Print&Cut: Available | Type of ink: VersaUV UV ink “ECO-UV INK” |